Om Tipsungdomsnævnet

Tipsungdomsnævnet skal i henhold til Udlodningsloven § 4, stk. 3, bestå af et juridisk uddannet medlem, en statsautoriseret revisor og et ungdomssagkyndigt medlem, som udpeges for en fireårig periode ad gangen og sammenlagt højst for otte år. Kulturministeren udpeger Tipsungdomsnævnets formand blandt de tre medlemmer.

Tipsungdomsnævnets formand er rektor, cand.jur. Bente Hagelund, som er beskikket indtil 31. januar 2025. Tipsungdomsnævnets to øvrige medlemmer er godkendt revisor Søren Jensen, som er beskikket indtil 31. marts 2023, og Karen Friis, som er beskikket indtil 31. august 2025.

Tipsungdomsnævnet er nedsat i henhold til Udlodningsloven, lovbekendtgørelse nr. 115 af 31. januar 2015, jf. § 4, stk. 3. Tipsungdomsnævnets virksomhed er ligeledes reguleret i Udlodningsloven, jf. § 4, stk. 2, 4 og 5. Tipsungdomsnævnets virksomhed reguleres endvidere af en forretningsorden.