Nævnsmedlemmer

 

Formand
Rektor, cand. jur. Bente Hagelund er beskikket indtil 31. januar 2025.

 

Nævnsmedlem
Revisor Søren Jensen er beskikket indtil 31. marts 2027.

 

Nævnsmedlem
Forstander Karen Friis er beskikket indtil 31. august 2025.