Klage over en afgørelse

Klage over Dansk Ungdoms Fællesråds sagsbehandling og afgørelse om tildeling af støtte kan indbringes for Tipsungdomsnævnet. Tipsungdomsnævnets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Klager over Dansk Ungdoms Fællesråds sagsbehandling og afgørelser indbringes for Tipsungdomsnævnet senest 4 uger regnet fra dagen efter dateringen af den pågældende afgørelse.

Klage skal fremsendes med almindelig post til Tipsungdomsnævnets sekretariat, DLA Piper Denmark, Rådhuspladsen 4, 1550 København V, att.: Martin Lavesen, eller via e-mail: Send mail