Afgørelser

Tipsungdomsnævnet fører tilsyn med, at Dansk Ungdoms Fællesråd følger de i tilskudsbekendtgørelsen fastsatte regler for fordeling af ydelser og tilskud til ungdomsorganisationerne. Tipsungdomsnævnet fører endvidere tilsyn med Dansk Ungdoms Fællesråd i relation til de tipsmidler, som Dansk Ungdoms Fællesråd modtager.

Tipsungdomsnævnet fungerer endvidere som klageinstans for de af Dansk Ungdoms Fællesråd trufne afgørelser i relation til tipsmidlerne. Færdigbehandlede klagesager offentliggøres i anonymiseret form.