Lovgivning

Ved en ændring af Tips- og Lottoloven i 2003 blev det bestemt, at tipsmidlerne til ungdomsformål skulle fordeles af Dansk Ungdoms Fællesråd efter regler fastsat af Dansk Ungdoms Fællesråd og godkendt af Tipsungdomsnævnet. Som følge er udarbejdet en nævnsbekendtgørelse.

1. januar 2012 blev lovgivningen om spil i Danmark samlet i Udlodningsloven, lov nr. 696 af 25. maj 2010, i Spilleafgiftsloven, lov nr. 698 af 25. maj 2010 og i Spilleloven, lov nr. 848 af 1. juli 2010.

Ved lovændring, lov nr. 1528 af 27. december 2014, blev gennemført en politisk aftale indgået i maj 2014, der bl.a. medførte, at udlodningen af midler til støtte af ungdomsformål blev flyttet fra Undervisningsministeriet til Kulturministeriet. Udlovningsloven med ændringer er senere samlet i lovbekendtgørelse nr. 115 af 31. januar 2015.

Tipsmidlerne – det vil sige overskuddet i Danske Spil A/S og udbytte fra Det Danske Klasselotteri A/S – fordeles i henhold til Udlodningslovens § 3, stk. 1, idet 9,79 % går til støtte til ungdomsformål.

Dansk Ungdoms Fællesråd har udarbejdet tilskudsbekendtgørelse, som er blevet vedtaget og godkendt af Tipsungdomsnævnet i foråret 2016.

Der ydes driftstilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer i Danmark. Der kan ydes indslusningstilskud til landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer i Danmark, som ikke opfylder kriterierne for at opnå ordinært driftstilskud. Ligeledes kan ydes refusion af internationale udgifter og initiativstøtte til nye aktiviteter for og med børn eller unge.